Antygona
      Antygona | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Język postaci jest:
a) niezrozumiały
b) prosty
c) potoczny
d) podniosły
Rozwiązanie

Lamentując, Antygona wspomina postać greckiej bogini:
a) Niobe
b) Ateny
c) Afrodyty
d) Artemidy
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 32 lat
b) 24 lat
c) 36 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

Zgodnie z rytuałem, „potrójny płyn”, którym skrapiało się zmarłych składał się z:
a) mleka, wina, oliwy
b) wina, wody, miodu
c) miodu, wywaru z ziół, wina
d) mleka, krwi, oliwy
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) w ciągu trzech dni
b) w ciągu dziesięciu godzin
c) w ciągu dwóch dni
d) w ciągu jednego dnia
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) administratorem
b) skarbnikiem
c) oratorem
d) zarządcą
Rozwiązanie

Kostium w teatrze antycznym musiał być:
a) bezbarwny by nie odwracać uwagi od masek aktorów
b) nieprzyciągający wzroku
c) skromny
d) jaskrawy i dobrze widzialny
Rozwiązanie

O złamaniu zakazu pochówku Polinika Kreona informuje:
a) Strażnik
b) Antygona
c) Posłaniec
d) wróżbita
Rozwiązanie

Kommos to – partie śpiewane o charakterze:
a) lamentacyjnym
b) dziękczynnym
c) błagalnym
d) pochwalnym
Rozwiązanie

Po śmierci Antygony Hajmon:
a) na zawsze opuścił Teby
b) otruł się
c) przebił się mieczem
d) powiesił się na chuście
Rozwiązanie


Tetralogia składała się z:
a) czterech tragedii i czterech dramatów satyrowych
b) dwóch tragedii i dwóch dramatów satyrowych
c) trzech tragedii i jednego dramatu satyrowego
d) jednej tragedii i trzech dramatów satyrowych
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozpoczyna się:
a) po wschodzie słońca
b) przed świtem
c) w południe
d) wieczorem
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) przed bramami Teb
b) przed pałacem królewskim w Tebach
c) w komnacie tronowej pałacu
d) na murach obronnych Teb
Rozwiązanie

Postać Eurydyki pojawia się po raz pierwszy w:
a) Epeisodionie V
b) Epeisodionie IV
c) Eksodosie
d) Stasimonie V
Rozwiązanie

Hajmon to syn:
a) Lajosa i Eurydyki
b) Kreona i Eurydyki
c) Kreona i Jokasty
d) Lajosa i Jokasty
Rozwiązanie

Antygona i Ismena należą do rodu:
a) Labdakidów
b) Hajmonidów
c) Kreonidów
d) Laokidów
Rozwiązanie

Zaniechanie pogrzebu zmarłego uniemożliwiało jego duszy:
a) ziemską tułaczkę
b) przestąpienie bram Hadesu
c) wstąpienie do czyśćca
d) zbawienie
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 80
b) 70
c) 90
d) 60
Rozwiązanie

Skene to:
a) drewniana dekoracja
b) drewniany podest
c) drewniane podwyższenie dla chóru
d) drewniany budynek
Rozwiązanie

„Ni bóg nie ujdzie przed twoim nawałem, Ani śmiertelny. Kim władasz, wre szałem.” - to słowa chóru o:
a) zemście
b) miłości
c) nienawiści
d) złości
Rozwiązanie

Ekspozycja:
a) potęguje akcję
b) kończy akcję
c) wprowadza do akcji
d) podsumowuje akcję
Rozwiązanie

Lud:
a) był obojętny w stosunku do czynu Antygony
b) pochwalał Antygonę
c) potępiał Antygonę
d) skazał Antygonę na śmierć
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) unikaniu scen zbiorowych
b) harmonijnym wychowaniu
c) wyższości stylu wysokiego nad niskim
d) współgraniu elementów tragedii i komedii
Rozwiązanie

Chórowi w „Antygonie” przewodzi:
a) Starzec
b) Przewodnik
c) Kapłan
d) Przodownik
Rozwiązanie

Po złamaniu zakazu przez Antygonę Ismena:
a) nazywa Kreona zdrajcą
b) pragnie ponieść karę wraz z siostrą
c) oskarża siostrę o złamanie prawa
d) wypiera się popełnienia czynu
Rozwiązanie

Na scenie prócz Chóru nie występuje więcej niż:
a) dwóch aktorów
b) jeden aktor
c) pięciu aktorów
d) trzech aktorów
Rozwiązanie

Ismena była:
a) starszą siostrą Antygony
b) młodszą siostrą Antygony
c) rówieśniczką Antygony
d) przyrodnią siostrą Antygony
Rozwiązanie

Koturn za czasów Sofoklesa to:
a) but z wysokim obcasem
b) podwyższenie, na którym grali autorzy
c) miękki ozdobny trzewik
d) ozdobna zasłona
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Peryklesem
b) Platonem
c) Sokratesem
d) Arystotelesem
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do wojska
b) do chóru
c) do szkoły ateńskiej
d) na służbę na dworze cesarza
Rozwiązanie

Tyrezjasz – niewidomy wróżbita radzi Kreonowi, by:
a) skazał Antygonę za złamanie praw boskich
b) skazał Antygonę za złamanie praw ludzkich
c) zmienił swoje postanowienie dotyczące Antygony
d) zwrócił się o radę do wyroczni delfickiej
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) na wyspie Chios
b) w Sparcie
c) w Atenach
d) w Kolonos
Rozwiązanie

Za zdrajcę Kreon uważał:
a) Ismenę
b) Polinejkesa
c) Eteoklesa
d) Edypa
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: